Kontakt

Prezident – jednání s partnery, styk se zahraničím

Ing. Martin Šlechta – 724 360 501

 

První víceprezident – smlouvy s partnery, hospodaření

Mikuláš Bilík – 777 094 993 

 

Druhý víceprezident – organizace závodů, rozhodčí

Ing. Antonín Čech – 731 165 838

 

Generální sekretář – evidence a přihlášky členů, registrace na závody

Robert Karger czhrsa@seznam.cz 737 197 947

 

Název organizace: Česká asociace lovecké kulové střelby, z.s. 
IČO:
07757174
Bankovní spojení: 336375375/0600