Členství/Přihláška

ČLENSTVÍ 2023

pro platbu klikněte na odkaz

Noví členové:

Vyplňte přihlášku – Přihláška, následně obdržíte email s pokyny pro platbu členských příspěvků.
Členství se stane platným uhrazením členského příspěvku na příslušný kalendářní rok ve výši 500 Kč