Členství/Přihláška

Pro přihlášení a úhradu členských příspěvků:

Vyplňte přihlášku níže (případně použijte odkaz: Přihláška), následně obdržíte email s pokyny pro platbu členských příspěvků.


Členství se stane platným uhrazením členského příspěvku na příslušný kalendářní rok ve výši 500 Kč -zpracování platby trvá jeden den a po jejím připsání obdržíte potvrzovací email. V případě dotazů nás můžete kontaktovat prostřednictvím emailu czhrsa@seznam.cz, případně telefonicky – kontakty.

Členové České Asociace Lovecké Kulové střelby mají nárok na snížené startovné.