Úvod

ČESKÁ ASOCIACE LOVECKÉ KULOVÉ STŘELBY (ČALKS)

je dobrovolnou organizací, sdružující osoby vedené společným zájmem s cílem provozovat, podporovat, organizovat a řídit sportovně střeleckou činnost z palných zbraní. Je jedinou organizací v České republice zastupující sportovní střelbu v International Hunting Rifle Shooting Association (dále jen „IHRSA“).

Dbá na to, aby jednotlivé soutěže registrované u ČALKS probíhaly podle pravidel vydaných IHRSA a dle dispozic střelnice a pořadatele.

Pořádá vrcholové soutěže – Mistrovství České republiky, soutěže republikové a pořádá mezinárodních soutěže v této disciplíně.

Organizuje a řídí státní reprezentaci v disciplínách řízených IHRSA. Reprezentanti České republiky budou nominováni řídícím výborem ČALKS, a to výhradně z členů ČALKS dle dosažených výsledků na nominačních závodech v jednotlivých disciplínách.

Je oprávněna především vydávat pravidla sportovní střelby a vydávat v rámci disciplín a své působnosti členům ČALKS licence trenéra a rozhodčího. Rozvíjí svou činnost na celém území České republiky.

Byla založena 28. září 2018 a zaregistrována dne 28. prosince 2018 na Krajském soudě v Brně. Jejím rezidentem je ing. Martin Šlechta.

logo-calks

 

 

LOVECKÁ KULOVÁ STŘELBA

jedná se o sport pro lovce, myslivce. Jde o to nejbližší, co můžete porovnat s reálným lovem. Skutečný účel této střelby je testovat, podporovat následující prvky a schopnosti myslivce a lovce: schopnost odhadnout vzdálenost, znalost balistiky střel, schopnost střílet z různých pozic a „ pod tlakem“ v časovém omezení pro dosažení toho, aby jeho-její zbraň byla schopna dosáhnout dobrého soustřelu (grupingu) na přiměřenou (loveckou) vzdálenost.

Soutěž musí být strukturována tak, aby byly všechny níže uvedené body praktikovány během soutěže. Jedná se o variabilní nestandardní formu závodu, který vyzkouší praktické střelectví, vyskytující se při reálném lovu.

Soutěž musí být připravena a umístěna tak, aby speciální kulovnice na jednu ránu Benchrest nebo na siluetu zvěře neměly výhodu proti běžné lovecké kulovnici. Tento sport je určen výhradně jako test pro myslivce-lovce s loveckými kulovnicemi. Závod je simulován do polních i lesních loveckých podmínek tak, aby se otestovaly schopnosti myslivce–lovce a nejen pouze schopnosti zbraně.

Propagátory této střelby u nás jsou: Jan Velík, ing. Antonín Čech a ing. Martin Šlechta.