SB-Match-2019-přihlášení

Informace pro přihlášení do závodů SB-Match 2019

 

Přihlášku do závodu zasílejte mailem na adresu: cech@loveckakulovastrelba.cz

Do mailu uvádějte následující údaje: Jméno, Příjmení, adresu, ráži zbraně

V případě zájmu o objednání nábojů S&B Match uveďte: ráži, hmotnost střely, počet kusů /max. 60/ a scan přední strany platného zbrojního průkazu. Číslo účtu pro platbu za náboje obdržíte mailem.

 

Odesláním přihlášky do závodu udělujete souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., zákona o ochraně osobních údajů v platném znění a jejich poskytnutí řídícím orgánům ČALKS za účelem evidence startujících a poskytnutí informací týkajících se střeleckých soutěží.

 

Přihlášení do závodu se stane platným uhrazením startovného ve výši 850,- Kč na účet ČALKS číslo: 336375375/0600 Moneta, do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení.

Členové ČALKS mají zvýhodněnou cenu startovného 650,- Kč

 

Pokud chcete využít zvýhodněné startovné a stát se členy ČALKS zašlete oskenovanou vyplněnou a podepsanou přihlášku do ČALKS mailem spolu s přihláškou na závod na email: cech@loveckakulovastrelba.cz

Členství se stane platným po uhrazení členského příspěvku na příslušný kalendářní rok ve výši 500,- Kč na účet ČALKS 336375375/600 Moneta. Do zprávy uvádějte jméno a příjmení. Přihlášku si můžete stáhnout zde.

Přihlášení na první závod začíná 15.2.2019 a končí 20.3.2019

Střelci nepřihlášení v tomto termínu, kteří se budou přihlašovat a hradit startovné až na střelnici v den závodu uhradí startovné o 100,- Kč vyšší.