SB-Match-2018-přihlášení

Informace pro přihlášení do závodů SB-Match 2018

Při přihlášení do závodu předem má střelec možnost si současně s přihláškou a uhrazením startovného objednat max. 60 kusů nábojů Match /v ráži, kterou bude závod střílet/ na každý závod za zvýhodněnou cenu (ráže 222 Rem a 223 Rem – 15 Kč/ks, ostatní ráže 20 Kč/ks). Tito střelci také budou hradit o 100 Kč zvýhodněné startovné,  oproti střelcům, kteří se budou přihlašovat a hradit startovné až na střelnici v den závodu.

Možnost přihlášení začíná dnem konání předchozího závodu a končí 10 dnů před vlastním závodem.

Přihlášku na jednotlivé závody SB-Match-2018 zasílejte prosím formou mailu na:

cech@loveckakulovastrelba.cz 

do E-mailu uvádějte:

Příjmení a jméno
adresu
kategorii do které se přihlašujete (OPEN, 222/223, LAIK)

V případě zájmu o objednání nábojů Match – max. 60 ks:

 ráži, hmotnost střely a počet
naskenovanou čelní stranu ZP

 Čísla účtů pro platby obdržíte v odpovědi na přihlašovací  E-mail. Úspěšné přihlášení bude pouze v případě, že dojde k připsání platby na účet příjemce alespoň 7 dní před vlastním závodem.