Kategorie

Na základě poznatků ze závodů (menší počet), účasti střelců a výsledků, jsme se s Martinem rozhodli nezařazovat střelce pro sezonu 2017 do výkonnostních skupin, ale každý závod vyhodnocovat dle výsledků dosažených v příslušném závodě (tak jak tomu bylo v roce 2016 při VC CK Velma a VC Vysočiny).

Vyhodnocované kategorie: ZLATÁ: 80% a více, STŘÍBRNÁ 60-79,99% a BRONZOVÁ do 59,99%.

Udělení odznaků 2016

odznak-lks-2016-resize

 

 

Výkonnostní kritéria pro zařazení do jednotlivých výkonnostních skupin

Následující kritéria budou platit pro vyhodnocení sezony 2017 a zařazení do skupin 2018. A může dojít v průběhu sezony dle zkušeností a poznatků ještě k jejich změně.

Každému střelci, který se zúčastní některého závodu v Lovecké kulové střelbě (LKS), se jeho výsledek zaznamená do tabulky. Jeho celkový výsledek za celou střeleckou sezonu (i když se zúčastní jen jednoho závodu) se porovná s maximálním bodovým ziskem, který střelec mohl na závodech, kterých se zúčastnil, dosáhnout. Vypočte se procento (s přesností na dvě desetinná místa) a toto bude vodítkem pro zařazení do výkonnostních skupin pro další střeleckou sezónu.

Tabulka pro zařazení do skupin:

ZLATÁ                   80 – 100 %

STŘÍBRNÁ            60 – 79,99 %

BRONZOVÁ          do 59,99 %

Po celou následující sezonu budou střelci vyhodnocováni jednak v absolutním pořadí a jednak ve výkonnostní skupině, do které je střelec na celou sezónu zařazen.

Střelci, kteří budou poprvé na závodě, budou automaticky zařazeni a vyhodnocováni v nejnižší, to znamená BRONZOVÉ skupině. Pokud na nějakém závodě dosáhnou tito noví střelci výsledku spadajícího do ZLATÉ skupiny, tak budou od příštího závodu zařazeni do STŘÍBRNÉ skupiny a tam budou vyhodnocováni po celý zbytek sezóny. Jiné přesuny během sezony mezi skupinami nebudou možné.

Do celkového vyhodnocení LKS se budou počítat, ale jen střelci, kteří budou mít maximálně jednu absenci ze závodů v LKS (u střelců, kteří budou mít všechny účasti na závodech, se bude nejhorší výsledek škrtat). Tito střelci také získají odznak příslušné barvy za sezonu. Bronzový odznak však získají pouze Ti střelci, kteří dosáhnou minimálně 50% bodů z maximálního zisku, který na závodech, kterých se zúčastnili, mohli dosáhnout. Odznaky budou udělovány pouze v kategorii OPEN.

 

 

Technická pravidla jednotlivých kategorií.

Technická ustanovení kategorie OPEN:

 • střílí se na pevné terče kulovou zbraní od ráže 22 Hornet (použití samonabíjecích zbraní je zakázáno)
 • střelec je povinen celý závod odstřílet jednou zbraní
 • hmotnost kulovnice není omezena
 • dvojnožky jsou zakázány
 • řemen upevněný jedním koncem na předpažbí (hlavni) a druhým na pažbě je povolen
 • rukavice jsou povoleny
 • smí se použít všechny druhy loveckého střeliva včetně celopláště (zakázáno je speciální vojenské střelivo a střelivo s ocelovým jádrem)
 • střílí se 5 výstřelů v každé z šesti položek
 • střílí na vzdálenost 50 až 300 metrů (vzdálenost nebude známa)
 • na odstřílení každé položky může být stanoven rozdílný časový limit. Maximálně však 120 sekund. Časový limit zahrnuje i čas na zaujetí polohy na palebné čáře.
 • u všech položek je možné použít optiku bez omezení zvětšení
 • použití dálkoměrů a pomůcek na měření vzdáleností je zakázáno a v případě porušení bude střelec diskvalifikován
 • další ustanovení se řídí mezinárodními pravidly IHRSA, podání protestu – záloha 300,- Kč 

Technická ustanovení kategorie .222/.223:

 • jsou shodná s kategorií OPEN s následujícími výjimkami:
 •  smí být použity pouze kulové zbraně do ráže .223 Rem a délkou hlavně do 660 mm
 • u všech položek je možné použít optiku do maximálního zvětšení 14x (u variáblů s větším zvětšením bude před první položkou točítko zaaretováno na zvětšení 14x přelepením izolační páskou), současně budou přelepena točítka výškové i stranové korekce a musí tak zůstat zalepena po celý průběh závodu.
 • pokud bude střelec chtít touto samou zbraní střílet i závod OPEN musí zůstat zvětšení i točítka zalepena i při této střelbě.
 • střelci mohou (dle možností pořadatelů) střílet na jiné terče, vzdálenosti a s použitím jiných poloh a opor jako střelci v kategorii OPEN jsou shodná s kategorií OPEN s následujícími výjimkami:

Technická ustanovení kategorie LAIK:

 • před započetím střelby bude mít střelec na palebné čáře čas 60 sekund na přípravu a zaujetí polohy se zbraní a po uplynutí tohoto času bude dán střelci povel ke střelbě
 • během tohoto času na přípravu (60 sekund) může střelec použít dálkoměr a jiné pomůcky na měření vzdálenosti. Jejich použití mimo tuto dobu bude důvodem k okamžité diskvalifikaci střelce
 • střelci této kategorie budou seřazeni do skupin (rund), které budou střílet až po odstřílení příslušné položky střelci OPEN a .222/.223
 • Střelci budou střílet na stejné terče, vzdálenosti a s použitím stejných poloh a opor jako střelci v kategorii OPEN